Sigrid Broch

Advokat Sigrid Broch tilbyr bistand innen flere fagområder, med særlig kompetanse på strafferett, barne- og familierett, utlendingsrett og psykisk helsevern.

Kontoret holder til sentralt i Oslo, på St. Olavs plass 3, i et kontorfellesskap hvor det er flere advokater som bistår innenfor ulike juridiske fagområder. Advokat Broch har mange års erfaring som advokat, og prosederer jevnlig saker for retten.

Fagområder

Advokat Broch påtar seg også oppdrag innenfor flere andre fagfelt, herunder ulike saker om erstatning, brudd på menneskerettigheter og arbeidsrett.

Strafferett

Advokat Broch påtar seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Som siktet har du rett til å la deg bistå av en forsvarer på et hvert trinn av saken til saken er avsluttet. Som fornærmet i en straffesak kan du ha du krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Barne- og familierett

Advokat Broch har omfattende erfaring innenfor barne- og familierett. Dette gjelder både saker om barnetvister, barnevernssaker og saker om barnebortføring. Som din advokat vil du få hjelp med å komme i kontakt med de rette instansene, og gi deg råd under hele prosessen, herunder en eventuell rettssak.

Utlendingsrett

Utlendinger som kommer til Norge, eller har vært i Norge i noen år trenger ofte bistand av advokat i forbindelse med ulike saker. Advokat Broch står på UDIs lister over advokater som tildeles asylsaker. I tillegg sitter hun i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Psykisk helsevern

Pasienter som blir innlagt til tvungen behandling etter lov om psykisk helsevern har krav på gratis advokat dersom de ønsker å klage på dette. Advokat Broch har jobbet med saker om psykisk helsevern i mange år, og er for tiden nestleder i Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud.

Verv

Advokat Sigrid Broch har følgende verv:

Advokatforeningens Lovutvalg

Medlem i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett fra 01.01.2013

Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud, psykisk helsevern

Nestleder i kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud, psykisk helsevern fra 01.01.2013

Forsvarergruppen i Advokatforeningen

Medlem av Forsvarergruppen i Advokatforeningen

Barnebortføringssaker

Oppført på justisdepartementets liste over advokater med kompetanse i barnebortføringssaker